Emosa Fair Trade Resor
         
         
 
 
 
 
 
Vad är Fair Trade?

Fair Trade är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt. Fair Trade verkar för en hållbar utveckling och en rättvisare världshandel genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för mindre producenter och deras anställda - framförallt i Syd.

Fair Trade företag och organisationer är, med stöd från konsumenter, aktivt engagerade i att stödja producenter. Man vill verka för ett ökat medvetande och genomför bland annat kampanjer för att bidra till förändringar i de regelverk som omgärdar den konventionella handeln och på det sätt den utövas.

Genom Fair Trade skapas ett mervärde för producenten. Mervärdet skapar ökad efterfrågan på utbildning och kompetens, två saker som många människor i världen saknar idag.

Emosa Fair Trade Resor
Fair Trade för ett hållbart liv!


Generella kriterier Fair Trade-företag och organisationer arbetar efter är:


  • goda arbetsförhållanden och levnadslön för anställda
  • öppen och demokratisk organisationsstruktur
  • skälig ersättning för produkter och prioritering av förädling i ursprungslandet
  • långsiktighet och stabila handelsrelationer
  • respekt för de mänskliga rättigheterna genom att följa FN:s konventioner om barn och arbetsvillkor
  • jämställdhet mellan män och kvinnor
  • miljöhänsyn
Skriv ut sidan
 
 
 
 
         
© Emosa AB • Säbygatan 8 • 753 23 UPPSALA • 018-444 30 50 • info@emosa.se • Sidan är uppdaterad 2011-05-14